Crezar, s. r. o.


Spoločnosť Crezar, s. r. o. pôsobí na trhu už od roku 2004. Sme moderná, stabilná a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti personálneho leasingu, outsourcingu výroby, kontroly kvality, logistiky a v neposlednom rade aj opatrovateľských služieb pre seniorov na území Slovenska ako aj Nemecka a Rakúska.

Našim krédom od začiatku našej činnosti je kvalitne uspokojovať potreby všetkých našich obchodných partnerov. 

Spoločnosť Crezar, s. r. o. prevádzkuje vlastnú ubytovňu, s kapacitou 150 lôžok, ktorá sa nachádza v Bratislave. Zároveň má cez svojich zmluvných partnerov, k okamžitej dispozícii ďalšie lôžka vo viacerých objektoch po celom Slovensku. 

Spoločnosť Crezar, s. r. o. zabezpečuje nábor pracovníkov na území celého Slovenska, formou ako vlastných náborových pracovísk, tak prostredníctvom externých spolupracovníkov. Okrem toho zamestnáva spoločnosť Crezar, s. r. o. osoby z členských (Maďarsko), aj nečlenských (Srbsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina) štátov európskej únie. 

Základnou filozofiou spoločnosti Crezar, s. r. o. v prístupe k zamestnancom je férovosť, sociálny prístup a poskytovanie istôt a benefitov (zabezpečenie, prípadne refundácia ubytovania, riešenie dopravy, poskytovanie dvoch záloh na mzdy, ako aj poskytovanie micro pôžičiek.