Garancia profesionality a kvality

Spoločnosť Crezar, s. r. o. je držiteľom viacerých certifikátov, oprávnení a licencií a preto nižie uvádzame iba niektoré vybrané oprávnenia, dokladujúce serióznosť našej spoločnosti ako Vášho obchodného partnera.


Rozhodnutie - agentúra dočasného zamestnávania


Spoločnosti Crezar s. r. o. bolo Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor sprostredkovateľských služieb vydané povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania  v plnom rozsahu.

Kontrola kvality


Spoločnosť Crezar, s. r. o. je oficiálne oprávnená na poskytovanie kontrolnej činnosti pre podniky na Slovensku ako aj v zahraničí.

Erlaubnis zur Arbeitnehmeruberlassung


Od roku 2019 je spoločnosť Crezar, s. r. o.  certifikovaná aj pre zabezpečovanie pracovníkov na nemecký pracovný trh, čo je výsledkom dlhého a náročného certifikačného procesu.


ISO 9001 certifikát kvality


Po absolvovaní auditu a prísneho certifikačného procesu bol v roku 2015 udelený našej spoločnosti certifikát kvality dokazujúci vysokú úroveň profesionality služieb.

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu


Spoločnosť Crezar, s. r. o. je okrem iného oprávnená aj na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, či už pre slovenských, alebo zahraničných zamestnávateľov.