Preprava výrobkov v skladoch aj medzi závodmi


Do portfólia služieb spoločnosti Crezar, s. r. o. patria aj logistické riešenia, či už na vnútrozávodovej, alebo medzizávodovej úrovni.


Interná logistika


Dodanie kvalitných vodičov NZV, VZV a retrackerov, ktorí sa budú plne riadiť Vašimi pokynmi a zabezpečia manažment skladov a prepravy výrobkov vo Vašom podniku.

Vnútroštátna a medzinárodná preprava


Kvalifikovaní vodiči pre Vašu nákladnú prepravu, či už malými dodávkami alebo veľkými LKW.