Zníženie nákladov, zvýšenie flexibility


Prostredníctvom outsourcingu výroby zabezpečujeme pre našich klientov flexibilitu a optimalizáciu nákladov výroby a logistiky, prostredníctvom prevzatia zvolenej časti výroby za účelom racionalizácie nákladov pre konečného odberateľa.

V prípade tak externej ako aj internej logistiky spoločnosť Crezar, s. r. o.  zabezpečuje taktiež kontrolu kvality zhotovovaných výrobkov a preto naši partneri získajú zmluvný vzťah len s jedným partnerom garantujúcim, kvalitu, dodržovanie termínov a produktivity namiesto komunikácie s mnohými jednotlivými pracovníkmi.


Externý outsourcing


Outsourcing produkcie vo vlastných výrobných priestoroch, montáž, predmontáž, kompletizácia výrobkov z hotových komponentov pre automobilový a strojárensky priemysel. 

Pre našich zákazníkov, vieme na mieru zabezpečiť celý projekt od výberu vhodných výrobných priestorov, cez získanie potrebných povolení na danú výrobu až po spustenie samotnej výroby. 

Interný outsourcing


Outsourcing produkcie v priestoroch  zákazníka (zmluva o dielo alebo o poskytovaní služieb). 

Cieľom je znížiť personálne náklady a fluktuáciu, čo súvisí s ďalším znížením nákladov na zaškoľovanie zamestnancov.