OUTSOURCING VÝROBY


Prostredníctvom outsourcingu výroby zabezpečujeme pre našich klientov flexibilitu a optimalizáciu nákladov výroby a logistiky, prostredníctvom prevzatia zvolenej časti výroby za účelom racionalizácie nákladov pre konečného odberateľa.

V prípade tak externej ako aj internej logistiky spoločnosť Crezar, s. r. o. zabezpečuje taktiež kontrolu kvality zhotovovaných výrobkov a preto naši partneri získajú zmluvný vzťah len s jedným partnerom garantujúcim, kvalitu, dodržovanie termínov a produktivity namiesto komunikácie s mnohými jednotlivými pracovníkmi.

Externý outsourcing

Outsourcing produkcie vo vlastných výrobných priestoroch, montáž, predmontáž, kompletizácia výrobkov z hotových komponentov pre automobilový a strojárensky priemysel.

Pre našich zákazníkov, vieme na mieru zabezpečiť celý projekt od výberu vhodných výrobných priestorov, cez získanie potrebných povolení na danú výrobu až po spustenie samotnej výroby. 

Interný outsourcing

Outsourcing produkcie v priestoroch zákazníka (zmluva o dielo alebo o poskytovaní služieb).

Cieľom je znížiť personálne náklady a fluktuáciu, čo súvisí s ďalším znížením nákladov na zaškoľovanie zamestnancov.


KONTROLA KVALITY

Ak Vaša výroba podlieha povinnej kontrole kvality externým subjektom, alebo len máte záujem na zabezpečení maximálnej možnej kontroly výroby, spoločnosť Crezar, s. r. o. pre Vás zabezpečí certifikovaných a vyškolených kontrolórov.

Interná kontrola kvality

Vykonávanie kontrolných prác priamo na Vašej výrobnej linke vrátane vyradenia / upravenia / opravenia vyselektovaných kusov v reálnom čase.

V prípade potreby naši pracovníci vedia flexibilne vypomôcť aj v procese samotnej výroby.

Externá kontrola kvality

Presunutie Vašich hotových výrobkov do jedného z našich kontrolných stredísk kde preveríme kvalitu výrobkov, zaznamenáme požadované údaje prípadne vykonáme potrebné úpravy a opravy na vyradených kusoch


PERMANENT PLACEMENT

Keď hľadáte kvalitu a dlhodobú spoluprácu, je pre Vás najvhodnejšia jedna zo služieb, kde príjmete pracovníkov priamo do Vášho zamestnaneckého kmeňa. V tomto procese Vám radi poskytneme naše dlhoročné skúsenosti a expertízy.

Permanent placement

V prípade ak hľadáte komplexné riešenie pre nábor nových zamestnancov pre Vašu spoločnosť permanent placement je služba pre Vás:

  • nájdeme vhodných kandidátov
  • zabezpečíme pohovorovanie
  • garantujeme zotrvanie pracovníka po dobu až 12 mesiacov 

Hiring

Ak v spoločnosti preferujete vlastný onboarding so špecifickými testami a príjmacími procedúrami, prípadne zaškoleniami, vieme Vám zabezpečiť aj len primárnu selekciu a vyhľadanie kandidátov podľa Vašich špecifikácií:

  • ponúknutie pracovníkov z našich databáz
  • vyhľadanie kandidátov na trhu práce


LOGISTIKA

Do portfólia služieb spoločnosti Crezar, s. r. o. patria aj logistické riešenia, či už na vnútrozávodovej, alebo medzizávodovej úrovni.

Interná logistika

Dodanie kvalitných vodičov NZV, VZV a retrackerov, ktorí sa budú plne riadiť Vašimi pokynmi a zabezpečia manažment skladov a prepravy výrobkov vo Vašom podniku.

Vnútroštátna a medzinárodná preprava

Kvalifikovaní vodiči pre Vašu nákladnú prepravu, či už malými dodávkami alebo veľkými LKW.