Kvalitní zamestnanci pre Váš podnik


Keď hľadáte kvalitu a dlhodobú spoluprácu, je pre Vás najvhodnejšia jedna zo služieb, kde príjmete pracovníkov priamo do Vášho zamestnaneckého kmeňa. V tomto procese Vám radi poskytneme naše dlhoročné skúsenosti a expertízy.


Permanent placement


V prípade ak hľadáte komplexné riešenie pre nábor nových zamestnancov pre Vašu spoločnosť permanent placement je služba pre Vás:


  • nájdeme vhodných kandidátov
  • zabezpečíme pohovorovanie
  • garantujeme zotrvanie pracovníka po dobu až 12 mesiacov 

Hiring


Ak v spoločnosti preferujete vlastný onboarding so špecifickými testami a príjmacími procedúrami, prípadne zaškoleniami, vieme Vám zabezpečiť aj len primárnu selekciu a vyhľadanie kandidátov podľa Vašich špecifikácií:


  • ponúknutie pracovníkov z našich databáz
  • vyhľadanie kandidátov na trhu práce