Zaručená kvalita Vašej produkcie


Ak Vaša výroba podlieha povinnej kontrole kvality externým subjektom, alebo len máte záujem na zabezpečení maximálnej možnej kontroly výroby, spoločnosť Crezar, s. r. o. pre Vás zabezpečí certifikovaných a vyškolených kontrolórov.


Interná kontrola kvality


Vykonávanie kontrolných prác priamo na Vašej výrobnej linke vrátane vyradenia / upravenia / opravenia vyselektovaných kusov v reálnom čase.

V prípade potreby naši pracovníci vedia flexibilne vypomôcť aj v procese samotnej výroby.

Externá kontrola kvality


Presunutie Vašich hotových výrobkov do jedného z našich kontrolných stredísk kde preveríme kvalitu výrobkov, zaznamenáme požadované údaje prípadne vykonáme potrebné úpravy a opravy na vyradených kusoch